KVKK AYDINLATMA METNİ

Elf Güzellik ve Kişisel Bakım KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, Elf Güzellik ve Kişisel Bakım Güzellik Hizmetleri (Elf Güzellik ve Kişisel Bakım) tarafından, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verileriniz, iş amaçlarıyla bağlı olarak, aşağıda açıklandığı çerçevede kullanılmak, kaydedilmek, saklanmak, güncellenmek, aktarılmak ve/veya sınıflandırılmak suretiyle işlenecektir. Bu kapsamda; Elf Güzellik ve Kişisel Bakım tarafından başta özel hayatın gizliliği olmak üzere, kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verilerin korunması amacıyla düzenlenen kanun ve yönetmelikler gereğince Elf Güzellik ve Kişisel Bakım, kişisel verilerinizin hukuka aykırı olarak işlenmesini ve erişilmesini önleyerek muhafazasını sağlama amacıyla, uygun güvenlik düzeyini temin etmeye yönelik tüm teknik ve idari tedbirleri almaktadır.

Bu metnin hedef kitlesi, Elf Güzellik ve Kişisel Bakım çalışanları veya Elf Güzellik ve Kişisel Bakım’e iş başvurusu yapmış olan çalışan adayları dışındaki kişisel verileri işlenen tüm gerçek kişilerdir.

Veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere, burada belirtilenlerle sınırlı sayıda olmamak üzere aşağıda yer verilmektedir;

İsim, soy isim, T.C. kimlik numarası, adres, telefon numarası, e-posta adresi, imza, fiziksel mekân/güvenlik görüntü kaydı, çağrı merkezi/hizmet kalitesi ses kaydı, banka hesap numarası, vb.

 

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepleri

Tarafınızca paylaşılan kişisel verileriniz;

Elf Güzellik ve Kişisel Bakım tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden sizleri ve/veya temsil ettiğiniz kurum ve kuruluşları faydalandırmak için ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerinin yapılması, iş geliştirme ve planlama faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere gerekli çalışmaların yürütülmesi,

  •  Elf Güzellik ve Kişisel Bakım tarafından yürütülen iletişime yönelik idari operasyonların yürütülmesi,
  •  Müşteri ilişkilerinin kurulması,
  •  Elf Güzellik ve Kişisel Bakım insan kaynakları politikalarının yürütülmesi,
  •  Elf Güzellik ve Kişisel Bakım sosyal medya, dijital platform veya internet sayfasının kullanılması,
  •  Elf Güzellik ve Kişisel Bakım’in düzenlediği eğitim, seminer veya organizasyonlara katılım sağlanması amacıyla işlenecektir.

 

Kişisel Verilerin Toplanma ve Saklanma Yöntemi

Elf Güzellik ve Kişisel Bakım ile paylaştığınız kişisel verileriniz, otomatik ya da otomatik olmayan yöntemlerle, ofisler, şubeler, çağrı merkezi, internet sitesi, sosyal medya mecraları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik olarak toplanabilir. Kişisel verileriniz elektronik ve/veya fiziksel ortamlarda saklanacaktır.

Elf Güzellik ve Kişisel Bakım tarafından temin edilen ve saklanan kişisel verilerinizin saklandıkları ortamlarda yetkisiz erişime maruz kalmamaları, manipülasyona uğramamaları, kaybolmamaları ve zarar görmemeleri amacıyla gereken iş süreçlerinin tasarımı ile teknik güvenlik altyapı geliştirmeleri uygulanmaktadır.

Kişisel verileriniz, size bildirilen amaçlar ve kapsam dışında kullanılmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği tedbirleri de alınarak işlenecek ve yasal saklama süresince veya böyle bir süre öngörülmemişse işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süre sona erdiğinde, kişisel verileriniz silinme, yok edilme ya da anonimleştirme yöntemleri ile Elf Güzellik ve Kişisel Bakım’in veri akışlarından çıkarılacaktır.

 

Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, kanunlar ve sair mevzuat kapsamında ve açıklanan amaçlarla;

Elf Güzellik ve Kişisel Bakım nam ve hesabına faaliyette bulunan yetkili şirketler ve temsilcilere,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlara, kişisel verilerinizi tabi olduğu kanunlarında açıkça talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşlara,

Belirtilen amaçlar kapsamında iş ortaklıkları, tedarikçi ve yüklenici şirketler, bankalar, kredi risk ve finans kuruluşları ve sair gerçek veya tüzel kişilere,

Vergi ve benzeri danışmanlara, yasal takip süreçleri ile ilgili zorunlu kişilere, kurum ve kuruluşlara ve denetimciler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişilere ve bunlarla sınırlı olmaksızın, yurt içinde ve yurt dışında, yukarıda belirtilen amaçlarla iş ortakları, hizmet alınan üçüncü kişi, yetkilendirilen kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

 

Kişisel Veri Sahibi Olarak Haklarınız

Anayasa’nın 20. maddesinde; herkesin, kendisiyle ilgili kişisel veriler hakkında bilgilendirilme hakkına sahip olduğu ortaya konulmuştur. Bu doğrultuda KVKK’nin 11. maddesinde kişisel veri sahibinin hakları arasında “bilgi talep etme” de sayılmıştır. Elf Güzellik ve Kişisel Bakım de bu kapsamda, mevzuat hükümlerine uygun olarak kişisel veri sahibinin bilgi talep etmesi durumunda gerekli bilgilendirmeyi yapmaktadır.

KVKK kapsamındaki haklarınıza ilişkin taleplerinizi Elf Güzellik ve Kişisel Bakım’e şahsen başvuru ile veya mevzuata uygun olarak (örneğin noter vasıtasıyla) posta adresimize iletebilirsiniz.

Bize Ulaşın

Hizmetlerimiz

İletişim

Bizi Takip edin

Elf Güzellik ve Kişisel Bakım
© 2020 Fixed asmbly idea & application